background image

88C-2

AIRBAG ŞI PRETENSIONATOARE

Precauţii pentru reparaţie

L90

88C

PRECAUŢII PENTRU REPARAŢIE

În momentul unei declanşări a airbag-ului sau a
pretensionatorului, calculatorul airbag-ului se
blochează definitiv şi aprinde martorul luminos « defect
airbag » pe tabloul de bord.

Calculatorul airbag-ului trebuie să fie înlocuit
obligatoriu (anumite componente îşi pierd
caracteristicile nominale după trecerea energiei de
aprindere).

După ce aţi remontat toate piesele, efectuaţi un control
cu ajutorul testerului de diagnosticare.

Dacă totul este corect, deblocaţi calculatorul, în caz
contrar consultaţi (consultaţi MR 390, Diagnosticare).

IMPORTANT

- Toate intervenţiile asupra sistemelor airbag-uri şi

pretensionatoare trebuie să fie efectuate de
personal calificat care a fost specializat.

- Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice

(airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea
unei surse de căldură sau a unei flăcări: există
r i s c u l   d e c l a n ş ă r i i   a i r b a g - u r i l o r   s a u
pretensionatoarelor.

- Airbag-urile posedă un generator de gaz

pirotehnic, un modul aprindere şi un sac gonflabil
care nu trebuie în nici un caz separate.

- Înainte de demontarea unui element al sistemului

de securitate, blocaţi calculatorul airbag-ului cu
ajutorul testerului de diagnosticare. Atunci când
această funcţie este activată, toate liniile de
declanşare sunt inhibate şi martorul luminos
airbag de pe tabloul de bord se aprinde continuu
(contact pus). 

- Orice intervenţie, chiar minoră, este interzisă pe

liniile de declanşare a elementelor pirotehnice. 

IMPORTANT

- Consultaţi obligatoriu Procedură de distrugere

pentru casarea unui sistem pirotehnic
nedeclanşat.

- Calculatoarele şi senzorii de şoc conţin

componente sensibile, nu le lăsaţi să cadă.

- Airbag-urile posedă un generator de gaz

pirotehnic.

- Nu plasaţi nici un obiect în zona de desfăşurare a

airbag-ului.

- În momentul unei intervenţii sub vehicul (pe

caroserie, parte inferioară cadru lateral,...), blocaţi
obligatoriu calculatorul airbag-ului cu ajutorul
testerului de diagnosticare  şi întrerupeţi
contactul, aşteptaţi 2 s.

- Verificaţi obligatoriu sistemele pirotehnice 

(pretensionatoare şi airbag-uri) cu ajutorul 
testerului de diagnosticare:

• în urma unui accident care nu a antrenat

declanşarea,

• în urma unui furt sau a unei tentative de furt a

vehiculului,

• înainte de vânzarea unui vehicul de ocazie.

IMPORTANT

În urma unui şoc:

- Declanşarea airbag-ului frontal şofer antrenează

înlocuirea volanului, a şurubului său de fixare şi a
coloanei de direcţie. Înlocuiţi şuruburile de fixare a
modulului airbag-ului.

- Declanşarea airbag-ului frontal pasager nu

antrenează neapărat înlocuirea planşei de bord,
verificaţi starea sa. Înlocuiţi şuruburile de fixare a
modulului airbag-ului.

- După o declanşare a airbag-ului, centurile închise

de un ocupant trebuie obligatoriu să fie înlocuite.
Orice nesiguranţă asupra purtării centurii trebuie
să se traducă prin înlocuirea sa.