background image

87D-5

MACARALE ELECTRICE GEAMURI - TRAPĂ DE AERISIRE

Macara geam uşă spate

L90

87D

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A,

Garnisaj deschideri laterale mobile, Garnitură
uşă laterală spate
).

a Coborâţi geamul. 
a Demontaţi şuruburile agrafei geamului.
a Ridicaţi geamul la maxim.
a Menţineţi geamul în poziţie ridicată cu ajutorul unei

benzi adezive.

a Debranşaţi conectorul.
a Demontaţi şuruburile de fixare a mecanismului.
a Extrageţi mecanismul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Notă:

Metoda este identică cu metoda motorului
macaralei geamului faţă.