background image

87D-2

MACARALE ELECTRICE GEAMURI - TRAPĂ DE AERISIRE

Mecanism macara electrică geam uşă laterală faţă

87D

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A, Garnisaj

deschideri laterale mobile, Garnitură uşă laterală
faţă

a Coborâţi geamul.

a Demontaţi şuruburile (1).

a Ridicaţi geamul la maxim.

a Cu ajutorul unei benzi adezive, menţineţi geamul în

poziţia ridicată.

a Demontaţi piuliţele (2).

a Extrageţi mecanismul macara geam.
a Debranşaţi conectorul.

REMONTARE

a Puneţi la loc mecanismul macara geam.
a Rebranşaţi conectorul.

a Remontaţi piuliţele (3).
a Replasaţi geamul în poziţie.

107945

109137

1

107948

107948

2

2

3

3