background image

86A-4

RADIO AUTO

"model de bază al gamei": Cod de protecţie

L90

86A

Radioul auto este protejat printr-un cod de patru cifre.
Acest cod trebuie să fie introdus prin tastatura radioului
auto la fiecare debranşare a bateriei sau a conectorilor
radioului auto.

INTRODUCERE PRIN RADIO AUTO

Introduceţi cifrele cu tastele (1), (2), (3) şi (4) apoi
validaţi cu tasta (6) (consultaţi ALP, cod de protecţie).

În caz de cod eronat, aparatul se blochează (1 min
pentru prima eroare, 2 min pentru a doua eroare, 4 min
pentru a treia... Maxim 32 min).

După prima introducere a codului, anumite configurări
sunt de programat (consultaţi 86A, Radio auto, Model
de bază al gamei: Configurare
). Aceste configurări
sunt păstrate atunci când bateria sau conectorii
radioului auto sunt debranşaţi.

Reamintire:

Radioul auto poate funcţiona 2 min  aproximativ fără
introducerea codului (cu emiteri regulate de semnale
sonore).

108740

Notă:

La o eroare de configuraţie, este posibil să reveniţi
în mod bruiat prin apăsarea simultană a tastelor (2)
şi (5) punând aparatul sub tensiune. Aşteptaţi apoi
2 min.

6

5

4

3

2

1

Notă:

În caz de pierdere a codului fostului radio auto,
codul schimbătorului poate fi şters prin codul de
ştergere. Acest cod de ştergere este transmis de
Techline-ul reţelei DACIA (tel. 00 40 248 500 555).