background image

86A-2

RADIO AUTO

"model de bază al gamei": Generalităţi

L90

86A

Funcţii asigurate de radioul auto:

- ascultare radio auto (patru zone geografice sunt de

programat prin FM),

- afişare nume staţie în RDS, pe cel mai bun emiţător

(funcţie AF) comutat automat,

- primire informaţii rutiere (funcţie « I Traffic »,

- primire flash-uri de informaţie şi anunţuri de urgenţă

(funcţie « l news »),

- primire anunţuri de urgenţă de tip securitate civilă

« PTY 31 ».

Tunerul utilizează trei moduri de selecţie vizibile pe 
ecran şi accesibile prin faţada radioului auto:

- mod manual (MANU),

- mod prin preselectări (PRESET),

- mod în ordine alfabetică (LIST).

I - FUNCŢIE CASETĂ

Funcţia ascultare casetă este în întregime automată de
îndată ce aţi selectat sursa prin comanda la volan sau
prin faţadă.

Numai funcţiile Dolby, înainte şi înapoi rapid cu căutare
a blancurilor sunt accesibile prin taste specifice.

II - FUNCŢIE CD (MONO DISC)

Cititorul de CD poate citi discurile clasice şi eventualele
piste audio ale CD-rom-urilor.

Citirea poate fi efectuată în ordine sau în mod aleatoriu.

108740

Reper

Denumire

(1)

Pornit - oprit

(2)

T a s t ă   d e   c ă u t a r e
fragmente de muzică prin
blancuri (MSS)

(3)

Tasta  « 

şi » permite să

schimbaţi modul de
configurare şi să aveţi
acces la meniuri

(4)

Tasta + şi - permite să
modificaţi reglajele

(5)

Tastă « sursă » (SRC)

(6)

Tastă derulare rapidă
înapoi

(7)

Tastă derulare rapidă
înainte

(8)

Tastă de ejecţie

(9) până la (14)

Staţii de radio auto
memorate

9

14

8

7

6

5

4

3

2

1

Notă:

Patru zone geografice sunt de programat pentru
radioul auto.

109391