background image

85A-9

ŞTERGERE / SPĂLARE

Pompă spălător geam

L90

85A

DEMONTARE

a Degrafaţi conducta.
a Demontaţi conducta racordului (1).

a Demontaţi chederul compartimentului motor

a Demontaţi:

- şurubul lateral al grilei tăbliei (2),

- semigrila tăbliei.

a Debranşaţi conectorul.

a Demontaţi:

- şurubul de fixare (3) a rezervorului,

- rezervorul.

a Debranşaţi conducta pompei.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a rezervorului

spălătorului de geam (0,6 daN.m).

a Verificaţi funcţionarea ansamblului.

a Reglaţi dacă este necesar orientarea jicloarelor cu

ajutorul unui ac.

Cupluri de strângerem

ş u r u b   d e   f i x a r e   a
rezervorului spălător geam

0,6 daN.m

108636

107996

1

107997

108635

2

3