background image

85A-7

ŞTERGERE / SPĂLARE

Motor ştergător parbriz: Branşare

L90

85A

108003

108000

Pin

Denumire

1

Masă

2

C o m a n d ă   p o z i ţ i e   d e   o p r i r e
corespunzătoare ştergător geam

3

+ după contact protejat

4

Comandă viteză mică ştergător geam

5

Comandă viteză mare ştergător geam

1

5