background image

84A-22

COMANDĂ - SEMNALIZARE

Lunetă spate cu dezgheţare: Reparare

L90

84A

Reţeaua cu dezgheţare constituită dintr-o serigrafie
aplicată pe suprafaţa internă a geamului, poate
prezenta o tăiere accidentală făcând ineficace partea
de circuit atinsă.

a Determinaţi locul exact al tăierii cu ajutorul unui

voltmetru.

Reparaţia unor asemenea incidente este posibilă
utilizând lacul de reparaţie al lunetei cu dezgheţare
vândut de magazinul de Piese de schimb.

I - DETERMINARE LOC EXACT TĂIERE CU UN 
VOLTMETRU

a Puneţi contactul de aprindere.
a Aprindeţi alimentarea lunetei cu dezgheţare.

1 - Detectare între liniile B şi A

a Branşaţi firul + al voltmetrului pe fişa de alimentare

+ a lunetei.

a Puneţi firul - al voltmetrului pe un filament lângă fişa

- a lunetei (linia B), tensiunea obţinută trebuie să fie
aproximativ egală cu cea a bateriei.

a Deplasaţi firul - spre linia A (săgeată): tensiunea

scade progresiv.

a Dacă tensiunea scade brusc, filamentul este tăiat în

acel loc (efectuaţi această operaţie pentru fiecare
filament).

2 - Detectare între liniile C şi A

a Branşaţi firul - al voltmetrului pe fişa - a lunetei.
a Puneţi firul + al voltmetrului pe filament lângă fişa + a

lunetei (linia C); tensiunea obţinută trebuie să fie
aproximativ egală cu cea a bateriei.

a Deplasaţi firul + spre linia A (săgeată); tensiunea

scade progresiv.

a Dacă tensiunea scade brusc, filamentul este tăiat în

acel loc (efectuaţi această operaţie pentru fiecare
filament).

II - REPARAŢIE FILAMENT

a Curăţaţi local partea de tratat pentru a elimina orice

urmă de praf sau unsoare folosind de preferinţă
alcool sau o soluţie de curăţare geam, ştergeţi cu o
lavetă curată şi uscată.

a Pentru a obţine o linie regulată în momentul retuşării,

aplicaţi de o parte şi de alta a părţii de reparat o
bandă adezivă lăsând linia conductoare liberă.

a Înainte de folosirea lacului, agitaţi flaconul astfel

încât să evitaţi orice depunere de particule de argint
pe fundul acestuia.

Reparaţie

a Cu ajutorul unei pensule mici, procedaţi la retuşare,

demontaţi o grosime suficientă. În caz de straturi
succesive, observaţi un timp de uscare între fiecare
strat, nu reînnoiţi operaţia mai mult de trei ori.

a Dacă totuşi o bavură a fost făcută, este posibil să o

eliminaţi cu ajutorul vârfului unui cuţit, dar numai
după câteva ore, atunci când produsul este corect
întărit.

8814

8815