background image

84A-11

COMANDĂ - SEMNALIZARE

Manetă de iluminare

L90

84A

DEMONTARE

a

a Demontaţi semicochiliile de sub volan.

a Demontaţi cele două şuruburi de fixare (1) a manetei

de iluminare.

a Extrageţi maneta de iluminare din suportul său.
a Debranşaţi conectorul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Notă:

Nu este necesar să demontaţi volanul.

108741

1