background image

84A-9

COMANDĂ - SEMNALIZARE

Manetă de ştergere

L90

84A

DEMONTARE

a

a Demontaţi:

- semicochiliile de sub volan,

- bucşa transponder.

a Demontaţi cele două şuruburi de fixare (1) a manetei

de ştergere.

a Extrageţi maneta din suportul său.
a Debranşaţi conectorul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

Notă:

Nu este necesar să demontaţi volanul.

108742

1