background image

84A-6

COMANDĂ - SEMNALIZARE

Ansamblu comenzi sub volan

L90

84A

a Efectuaţi restul remontării şi nu blocaţi şurubul (5)

decât o dată cu semicochiliile remontate astfel încât
să poziţionaţi manetele în linie cu tabloul de bord şi
cu planşa de bord.

Această operaţie este facilitată de o decupare care
dă acces la şurubul (5) din semicochilia inferioară.

II - PARTICULARITĂŢI VOLAN

a

a Strângeţi la cuplu şurubul volanului (4,4 daN.m).

III - PARTICULARITĂŢI AIRBAG

a Asiguraţi-vă de branşarea corespunzătoare a

conectorilor.

108382

Notă:

Pentru o înlocuire a contactorului rotativ, piesa
nouă este livrată centrată menţinută printr-o
etichetă adezivă ce se rupe la primul tur al
volanului (de montat cu roţile drepte).

5

107859

ATENŢIE

- Volanul trebuie să intre liber pe caneluri

(canelurile au profile de eliminare a erorilor la
montaj).

- Nu deterioraţi profilele de eliminare a erorilor la

montaj ale canelurilor.

- Înlocuiţi obligatoriu şurubul volanului după

fiecare demontare.

ATENŢIE

Înlocuiţi obligatoriu şuruburile de fixare a
modulului airbag-ului după fiecare demontare.