background image

84A-5

COMANDĂ - SEMNALIZARE

Ansamblu comenzi sub volan

L90

84A

a Slăbiţi şurubul (3) care fixează contactorul rotativ.

a Bateţi cu o lovitură seacă pe şurubelniţă pentru a

debloca conul şi a elibera ansamblul din coloana de
direcţie.

a

a Extrageţi parţial ansamblul comandă sub volan

pentru a debranşa conectorii săi.

a Demontaţi ansamblul comandă sub volan.

REMONTARE

I - PARTICULARITĂŢI CONTACTOR ROTATIV

a El asigură legătura electrică între coloana de direcţie

şi volan.

Contactorul rotativ este compus dintr-o bandă care
posedă piste conductoare a căror lungime este
prevăzută pentru a asigura 2,5 ture  de volan pe
fiecare parte (limitator de bracare + securitate).

a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte.
a Verificaţi ca banda contactorului să fie poziţionată în

centru (2,5 ture pe fiecare parte).

a Angajaţi ansamblul pe coloana de direcţie.
a Branşaţi diferiţii conectori.
a Îndepărtaţi banda adezivă.

107815

108743

ATENŢIE

Înainte de demontarea ansamblului, reperaţi
obligatoriu poziţia contactorului rotativ
imobilizând rotorul (4) al contactorului rotativ cu o
bandă adezivă.

3

4