background image

84A-1

COMANDĂ - SEMNALIZARE

Contactor rotativ

L90

84A

DEMONTARE

a Demontaţi ansamblul de comenzi sub volan

(consultaţi 84A, Comenzi - Semnalizare, Comenzi
sub volan
).

a Respectaţi regulile de securitate.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare a manetei de ştergere,

- şuruburile de fixare a manetei de iluminare.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă remontării.

PARTICULARITATE CONTACTOR ROTATIV

a El asigură legătura electrică între coloana de direcţie

şi volan.

Contactorul rotativ este compus dintr-o bandă care
posedă piste conductoare a căror lungime este
prevăzută pentru a asigura 2,5 ture  de volan pe
fiecare parte (limitator de bracare + securitate).

a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte.
a Verificaţi ca banda contactorului rotativ să fie

poziţionată în centru (2,5 ture pe fiecare parte).

a Angajaţi ansamblul pe coloana de direcţie.
a Branşaţi diferiţii conectori.

a Efectuaţi restul remontării şi nu blocaţi şurubul (2)

decât o dată cu cele două semicochilii remontate
astfel încât să poziţionaţi manetele în linie cu tabloul
de bord şi cu planşa de bord.

Această operaţie este facilitată de o decupare care
dă acces la şurubul (2) din semicochilia inferioară.

a Efectuaţi un test funcţional pentru ansamblul

comenzilor sub volan.

108743

ATENŢIE

Înainte de demontarea ansamblului, reperaţi 
obligatoriu poziţia contactului rotativ:

- asigurându-vă ca roţile să fie drepte la

demontare,

- imobilizând rotorul (1) al contactorului rotativ cu

o bandă adezivă.

1

108382

2