background image

83A-27

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Tablou de bord: Moduri degradare treptată

L90

83A

Intrare Filară

C o n d i ţ i e   d e
confirmare defect

C o n d i ţ i e   d e
întoarcere la normal

Martor luminos

Jojă carburant

R>355 

6<R<345 

Martor luminos nivel de carburant
întotdeauna aprins.

Toate segmentele bargrafului
stinse.

(afişaj mod degradare treptată după
100 s de pană consecutive)

R<

6<R<345 

Martor luminos nivel de carburant
întotdeauna aprins.

Segmente bargraf aprinse.

Semnal debit de
carburant

S e m n a l   a b s e n t
« liniuţe clipitoare » pe
o distanţă de 16 km
consecutivi: pagina
«  ADAC » carburant
consumat, consum
mediu; instantaneu,
autonomie carburant.

Repunere la zero
« ADAC », şi prezenţa
unui semnal de debit.

Nivel lichid de frână

Circuit deschis

Martor luminos defect de frână
întotdeauna stins

Punere la masă

Martor luminos defect de frână
întotdeauna aprins

Frână de staţionare

Circuit deschis

Martor luminos defect de frână
întotdeauna stins

Punere la masă

Martor luminos defect de frână
întotdeauna aprins

Reglaj electric frână

Circuit deschis

Martor luminos defect de frână
întotdeauna aprins

Punere la masă

Martor luminos defect de frână
întotdeauna stins

Semnal defect ABS

Circuit deschis

Martor luminos ABS întotdeauna
aprins

Punere la masă

Martor luminos ABS întotdeauna
stins

Sondă de temperatură
apă

R>1550 

Grupul motoventilator
se pune în funcţiune
după o fază de pornire
a motorului termic

8<R<1450 

Toate segmentele bargrafului
stinse

R<

8<R<1450 

Toate segmentele bargrafului
stinse