background image

83A-22

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Tablou de bord

L90

83A

a Demontaţi şuruburile (9).
a Declipsaţi:

- tabloul de bord,

- conectorii tabloului de comandă.

a Demontaţi tabloul de bord.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

I - PARTICULARITĂŢI CONTACTOR ROTATIV

a El asigură legătura electrică între coloana de direcţie

şi volan.

a Asiguraţi-vă ca roţile să fie întotdeauna drepte.
a Verificaţi ca banda contactorului rotativ să fie

poziţionată în centru (2,5 ture pe fiecare parte).

a Introduceţi ansamblul pe coloana de direcţie şi

branşaţi diferiţii conectori.

a Îndepărtaţi banda adezivă.

a Efectuaţi restul remontării şi nu blocaţi şurubul (10)

decât o dată cu cele două semicochilii remontate
astfel încât să poziţionaţi manetele în linie cu tabloul
de bord şi cu planşa de bord.

a Această operaţie este facilitată de o decupare care

dă acces la şurubul (10) din cochilia inferioară.

107819

9

9

108382

Notă:

Pentru o înlocuire a contactorului rotativ, piesa
nouă este livrată centrată menţinută printr-o
etichetă adezivă ce se poate rupe la primul tur de
volan (de montat cu roţile drepte).

10