background image

83A-19

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Tablou de bord

L90

83A

DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Rotiţi volanul cu un sfert de tură.
a Slăbiţi şuruburile (1) de fixare a modulului airbag-ului

şofer prin spatele volanului (fişă în stea 30).

a Demontaţi modulul airbag-ului.

a Declipsaţi conectorul (2).

Cupluri de strângerem

şurub volan

4,4 daN.m

şuruburi pernă airbag

0,65 daN.m

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al
sistemului de securitate, blocaţi obligatoriu
calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de
diagnosticare (consultaţi 88C, Airbag-uri şi
pretensionatoare, procedură de blocare
calculator airbag
). Atunci când această funcţie
este activată, toate liniile de declanşare sunt
inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de
bord se aprinde (contact pus).

IMPORTANT

Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice
(airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei
surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul
declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor.

109242

1

107810

107811

2