background image

83A-17

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Tablou de bord: Descriere

L90

83A

Dacă numai indicaţia de autonomie carburant este
înlocuită cu liniuţe clipitoare şi dacă martorul luminos
pentru alertă nivel minim de carburant se aprinde,
aceasta indică un defect al informaţiei jojă timp de mai
mult de 100 s consecutive.

Dacă defectul dispare, martorul luminos pentru alertă
nivel minim de carburant se stinge şi segmentele
indicatorului de carburant urcă (exceptând cazul în
care nivelul de carburant este la minim).

În plus faţă de semnalarea unui defect prin clipirea
afişajului sau disfuncţionarea segmentelor
receptorului, calculatorul de bord păstrează pana în
memorie nevolatilizată.

În aceste cazuri diferite, procedaţi la secvenţa
diagnosticare pentru a vizualiza memorarea penelor
senzori.

Calculatorul de bord prezintă un program de test 
(secvenţă diagnosticare):

- a diferitelor segmente ale afişajului,

- a senzorilor utilizaţi (jojă carburant, informaţie debit).

2 - Secvenţă diagnosticare

Pentru a avea acces la secvenţa diagnosticare,
menţineţi apăsată tasta « ADAC » în capătul manetei
ştergătorului de geam şi puneţi contactul fără să porniţi
motorul.

În timpul întregului mod diagnosticare, acul
indicatorului de viteză baleiază cadranul său pentru
vitezele 105090130170 km/h.

În acelaşi fel şi în acelaşi timp, acul indicatorului de
turaţie motor baleiază cadranul său pentru turaţiile de
1000200030004000500060007000 rot/min.

Aceste două baleieri se efectuează periodic prin salt în
fiecare secundă în sens crescător, apoi în sens
descrescător.

Versiunea program apare (I).

Testul afişaj cu cristale lichide apare (L).

Toate segmentele afişajului cu cristale lichide trebuie
să fie aprinse.

Pentru a trece la următorul test, apăsaţi pe tasta (1).

Testul cantitate de carburant rămas în rezervor
apare (K).

Valoarea afişată trebuie să corespundă cantităţii de
carburant rămas în rezervor în litri.

Pentru a trece la următorul test, apăsaţi pe tasta (1).

Testul debit de carburant în litri/oră apare (motor pornit)
(J) (versiune « ADAC »).

Valoarea trebuie să fie afişată cu motorul pornit.

Pentru a trece la următorul test, apăsaţi pe tasta (1).

3 - Vizualizare pene memorate

a - Pană jojă carburant

Dacă o pană a jojei de carburant apare două mesaje se 
pot înscrie după 100 s:

- « Jo » pentru un circuit deschis al jojei de carburant,

- « Jc » pentru un scurtcircuit al jojei de carburant.

b - Pană debit de carburant

Dacă o pană de debit de carburant apare mesajul « d »
se poate înscrie.

108992

I

J

K

L