background image

83A-16

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Tablou de bord: Descriere

L90

83A

- menţineţi degetul apăsat pentru a derula zecile de

minute; apoi orele,

- aşteptaţi pentru a valida şi a părăsi modul reglare.

4 - Calculator de bord (ADAC)

Diferitele secvenţe ale calculatorului de bord sunt
afişate în locul kilometrajelor prin apăsări pe tasta
situată în capătul manetei ştergătorului de geam (tasta
« ADAC »).

Repunerea sa la zero (resetare) este realizată printr-o
apăsare pe tasta (1).

Informaţiile calculatorului de bord ajung succesiv pe
afişaj după kilometrajul parţial după cum urmează:

5 - Carburant consumat (F)

(De la ultima resetare).

Capacitate maximă: 999 L

6 - Consum mediu (H)

(În l/100 km de la ultima resetare).

Ea nu este afişată decât după ce aţi parcurs 400 m.

Ea ţine cont de distanţa parcursă şi de carburantul
consumat de la ultima resetare.

7 - Consum instantaneu (A)

(În l/100 km).

Ea nu este afişată decât atunci când viteza vehiculului
depăşeşte 25 km/h.

Această valoare nu poate depăşi 29,9 l/100 km.

În absenţa impulsului debit timp de o lună 1 s şi dacă
viteza este mai mare de 25 km/h, afişajul este 0 l/100.

8 - Autonomie previzibilă cu carburant rămas (C)

Ea nu este afişată decât după ce aţi parcurs 400 m.

Este vorba de autonomia potenţială obţinută ţinând
cont de distanţa parcursă, de cantitatea de carburant
rămasă în rezervor şi de carburantul consumat.

Capacitate maximă: 9999 km

9 - Distanţă parcursă (E)

(De la ultima resetare).

Distanţă maximă: 9999 km

10 - Viteză medie (G)

(De la ultima resetare).

Ea nu este afişată decât după ce aţi parcurs 400 m.

Ea este obţinută împărţind distanţa parcursă la timpul
scurs de la ultima resetare.

Baza de timp este internă calculatorului de bord.

IV - DIAGNOSTICARE

1 - Detectare pene

Calculatorul de bord a fost studiat pentru a detecta
anomaliile care pot afecta indicaţiile date de afişaj sau
de indicatori.

Dacă indicaţiile:

- carburant consumat,

- autonomie carburant,

- consum mediu,

- consum instantaneu,

Sunt înlocuite cu afişajul liniuţelor clipitoare, aceasta
indică un defect al informaţiei debit pe o distanţă mai
mare de 16 km consecutivi.

Notă:

Cifrele orelor şi minutelor nu se reglează
independent.

108991

E

F

G

H