background image

83A-8

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Planşă de bord

83A

a Demontaţi priza de diagnosticare (17)

a Demontaţi planşa de bord (această intervenţie

necesită doi operatori).

a Debranşaţi conectorul (18).

a Demontaţi şuruburile (19).

a Debranşaţi conectorii.

107831

107805

107803

17

107804

107806

107809

18

19

19