background image

83A-4

INSTRUMENT TABLOU DE BORD

Planşă de bord

83A

a Demontaţi semicochilia superioară.

a Slăbiţi şurubul (11),
a Debranşaţi conectorii,
a

a Extrageţi ansamblul contactorului rotativ.

107814

107815

ATENŢIE

Înainte de demontarea ansamblului, reperaţi 
obligatoriu poziţia contactorului rotativ:

- asigurându-vă ca roţile să fie drepte la

demontare. 

- imobilizând rotorul contactorului rotativ cu o

bandă adezivă.

11