background image

82A-10

ANTIDEMARAJ

Bucşă transponder

L90

82A

DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.

a Rotiţi volanul cu un sfert de tură.
a Slăbiţi şuruburile de fixare (1) a modulului airbag-ului

şofer prin spatele volanului (fişă în stea 30).

a Demontaţi modulul airbag-ului.

Material indispensabil

tester de diagnosticare

Cupluri de strângerem

şurub volan

4,4 daN.m

şuruburi pernă airbag

0,65 daN.m

IMPORTANT

Înaintea oricărei intervenţii asupra unui element al
sistemului de securitate, blocaţi obligatoriu
calculatorul airbag-ului cu ajutorul testerului de
diagnosticare
  (consultaţi  88C, Airbag-uri şi
pretensionatoare, procedură de blocare
calculator airbag
). Atunci când această funcţie
este activată, toate liniile de declanşare sunt
inhibate şi martorul luminos airbag de pe tabloul de
bord se aprinde continuu (contact pus).

IMPORTANT

Este interzis să manipulaţi sistemele pirotehnice
(airbag-uri sau pretensionatoare) în apropierea unei
surse de căldură sau a unei flăcări: există riscul
declanşării airbag-urilor sau pretensionatoarelor.

109242

107810

1