background image

82

SISTEM ANTIDEMARAJ

82 - 1

Acest tip de sistem antidemaraj este bazat pe recunoaştera cheii, care are o construcţie specială.

Ea poate fi separată în două elemente, ce se pot identifica astfel : capul cheii (poziţia A) din
plastic, care este demontabil şi insertul metalic (poziţia B), care este fixat şi asigurat prin clipsare
în capul de cheie.

În interiorul capului cheii se află un circuit electronic independent codat, care funcţionează fără

baterie. La punerea contactului, bucşa antidemaraj, situată în jurul contactului de pornire,
interoghează şi captează semnalul codat emis de capul cheii, apoi îl transmite la Unitatea de
Control Electronic (U.C.E.) decodor. Aceasta este fixată pe stâlpul stânga faţă, sub carenajul
inferior planşă bord şi are rolul de primire a codului trimis de la bucşă.  Dacă decodorul recunoaşte
codul cheii, atunci va trimite un semnal codat calculatorului de injecţie, care îl compară cu codul
memorat anterior şi va autoriza sau nu pornirea motorului.

În cazul sistemului cu telecomandă radio frecvenţă (RF) de blocare/deblocare a uşilor, capul

cheii are o construcţie diferită, având un buton de acţionare a telecomenzii şi un LED roşu, care
se aprinde în momentul comandării blocării/deblocării uşilor, prin apăsarea butonului cheii. În
interiorul capului cheii se află circuitul electronic codat pentru sistemul antidemaraj şi un circuit
electronic imprimat, alimentat cu o baterie, pentru funcţionarea telecomenzii RF de blocare/
deblocare a uşilor automobilului.

Sistemul antidemaraj este activat după aproximativ 10 secunde de la luarea contactului şi este

vizualizat prin clipirea martorului antidemaraj situat pe tabloul de bord.

ATENŢIE!
Dacă bateria este slab încărcată, căderea de tensiune pe demaror, la pornire, poate

cauza activarea sistemului antidemaraj, iar pornirea motorului este imposibilă.

Generalităţi

Din manualul de solenza