background image

81B-6

ILUMINARE INTERIOARĂ

Lampă de iluminare compartiment de depozitare

L90

81B

DEMONTARE

a

a Declipsaţi lampa de iluminare.
a Debranşaţi conectorul lămpii de iluminare.

a Declipsaţi contactorul.
a Debranşaţi conectorul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Pentru o înlocuire a becului, utilizaţi un bec C5W.

Notă:

Nu este necesar să demontaţi planşa de bord.

107807

Notă:

C o n t a c t o r u l   l ă m p i i   d e   i l u m i n a r e   a
compartimentului de depozitare se poate de
asemenea demonta.