background image

81B-1

ILUMINARE INTERIOARĂ

Funcţionare

L90

81B

I - PARTICULARITĂŢI

Vehiculele pot fi echipate cu:

- o plafonieră faţă temporizată,

- o  lampă de iluminare a compartimentului de

depozitare,

- o  lampă de iluminare a portbagajului spate

(temporizată sau nu în funcţie de nivelul de echipare).

II - FUNCŢIONARE TEMPORIZARE

Unitatea centrală habitaclu asigură funcţia temporizare
şi stingere progresivă a plafonierei şi a lămpii de
iluminare a portbagajului.

Lămpile de iluminare interioare sunt aprinse 
instantaneu de unitatea centrală habitaclu:

- la deschiderea unei uşi sau a portbagajului spate,

- la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda.

Pentru stingerea lămpilor de iluminare interioare, 
unitatea centrală habitaclu impune, după caz:

- o  stingere fără temporizare: la închiderea

deschiderilor mobile cu telecomanda (deschideri
mobile închise),

- o stingere temporizată (30 s):

• după închiderea ultimei deschideri mobile,

• la deblocarea deschiderilor mobile cu telecomanda,

• la punerea contactului (progresivă).

Notă:

Unitatea centrală habitaclu pilotează stingerea 
lămpilor de iluminare interioare după o temporizare 
de 30 min aproximativ:

- atunci când o deschidere mobilă nu este închisă

sau este închisă greşit (plafonieră în mod
temporizat),

- atunci când o plafonieră este în poziţia iluminare

impusă.