background image

81A-1

ILUMINARE SPATE

Lampă stop supraînălţată

81A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura zonei spate (consultaţi 74A,

Tablete şi zonă spate, Tabletă spate).

a Demontaţi cele două şuruburi de fixare a lămpii stop

supraînălţate.

a Debranşaţi conectorul.
a Demontaţi lampa stop supraînălţată.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu şurubul de fixare a lămpii stop

supraînălţate (2 N.m).

Înlocuire bec

a Rotiţi dulia cu un sfert de tură trecând prin portbagaj.

Pentru o înlocuire a becului, utilizaţi un bec P21W.

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
lămpii stop supraînălţate

2 N.m

108006

108007