background image

80B-2

FARURI

Far

L90

80B

a Demontaţi mecanismul de acţionare acţionând

asupra clipsului (5) şi rotindu-l pe acesta cu un sfert
de tură spre interiorul vehiculului (6).

a Debranşaţi conectorii farului.

a Demontaţi şuruburile de fixare (7) a farului.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Procedaţi la reglajul farurilor (consultaţi 80B, Faruri,

Far cu halogen: Reglaj).

107875

108626

5

6

7

7