background image

80A-3

BATERIE

Baterie: Control

L90

80A

I -CONTROL BATERIE

1 - Control vizual fixare

a Verificaţi ca bateria să fie corect fixată (bridă de 

fixare a bateriei  (1,2 daN.m)):

- o  strângere excesivă a bridei bateriei este

periculoasă, locaşul bateriei poate să se deformeze
sau să se spargă,

- o strângere prea uşoară a bridei de fixare a bateriei

lasă joc, locaşul bateriei poate să se uzeze prin
frecări induse sau să se spargă la un şoc.

2 - Control vizual curăţenie

a Asiguraţi-vă de absenţa acumulării de săruri

(sulfatare) la bornele bateriei.

a Curăţaţi bornele bateriei.

a Ungeţi bornele bateriei dacă este necesar.

a Verificaţi strângerea la cuplu a piuliţelor fişei

bateriei (0,65 daN.m) pe borne.

II - ÎNCĂRCARE BATERIE

a Controlul bateriei se efectuează cu ajutorul

dispozitivului (Elé. 1593).

1 - Reamintire test de validare a încărcătorului

a Utilizaţi obligatoriu un încărcător cu tensiune

constantă, pentru a preveni încălzirea proporţională
cu intensitatea de încărcare.

2 - Test

a Poziţionaţi potenţiometrul de reglaj al intensităţii de

încărcare la maxim.

a Măsuraţi tensiunea afişată pe încărcător sau la

bornele bateriei.

a Opriţi obligatoriu încărcarea dacă încărcătorul nu

este cu tensiune constantă.

III - PROCEDURĂ DE CONTROL

a (Consultaţi NT 

3682A, Baterie, 80A, Baterie

Control).

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Elé. 1593

T e s t e r   b a t e r i i .
Midtronics R 330

Cupluri de strângerem

bridă de fixare a bateriei

1,2 daN.m

piuliţe fişe baterie

0,65 daN.m

IMPORTANT

- Un contact prost poate să provoace incidente

de pornire sau de încărcare, să creeze scântei
şi să facă să explodeze bateria.

- În caz de stropire cu acid, clătiţi din abundenţă

cu apă toate părţile murdărite.

- Dacă a existat vreun contact cu pielea sau cu

ochii, consultaţi un medic.

ATENŢIE

Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu
consum mic de apă. Aducerea la nivel a
electrolitului este interzisă.

ATENŢIE

Dacă tensiunea afişată este mai mare de 15 V,
încărcătorul nu este cu tensiune constantă
(utilizare periculoasă pentru baterie).