background image

80A-2

BATERIE

Baterie: Securitate

L90

80A

I - PERICOL ACID

Soluţia de acid sulfuric este un produs foarte agresiv,
toxic, care corodează majoritatea metalelor.

Este foarte important, în timpul manipulărilor bateriilor, 
să vă luaţi următoarele măsuri de precauţie:

- să vă protejaţi ochii cu ochelari,

- să purtaţi mănuşi şi haine de protecţie antiacid.

II - PERICOL RISC DE EXPLOZIE

Atunci când o baterie se încarcă, se formează oxigen şi

hidrogen. Formarea de gaze este maximă atunci când
bateria este complet încărcată, şi cantitatea de gaze
produsă este proporţională cu intensitatea curentului
de încărcare.

Oxigenul şi hidrogenul se asociază în spaţiile libere de
la suprafaţa plăcilor formând un amestec detonant.
Acest amestec este foarte exploziv.

Cea mai mică scânteie sau sursă de căldură este
suficientă pentru a provoca explozia. Detonaţia este
atât de puternică încât bateria poate să se facă ţăndări
şi acidul să se disperseze în aer.

Persoanele care se găsesc în apropiere sunt puse în
pericol (cioburi proiectate, împroşcări cu acid).
Împroşcările cu acid sunt periculoase. Ele atacă şi
hainele.

Punerea în gardă împotriva pericolului de explozie pe
care îl poate reprezenta bateria tratată cu neglijenţă
trebuie deci să fie luată foarte în serios.

IMPORTANT

- O baterie conţine acid sulfuric, produs periculos.

- În timpul încărcării unei baterii, există creare de

oxigen şi de hidrogen, amestecul acestor două
gaze prezintă riscuri de explozie.

IMPORTANT

- În caz de stropire cu acid, clătiţi din abundenţă cu

apă toate părţile murdărite.

- Dacă a existat vreun contact cu pielea, consultaţi

un medic.

IMPORTANT

Asiguraţi-vă de oprirea completă a tuturor
consumatorilor.

În timpul încărcării unei baterii într-un spaţiu, opriţi
încărcătorul înainte de a conecta sau deconecta
bateria.

Nu puneţi obiecte metalice pe baterie pentru a nu
face un scurtcircuit între borne.

Nu apropiaţi niciodată de o baterie o flacără
neprotejată, un pistol de lipit, un arzător, o ţigară
sau un chibrit aprins.