background image

80A-1

BATERIE

Baterie: Demontare - Remontare

L90

80A

Bateria este situată în partea faţă stânga a
compartimentului motor.

DEMONTARE

a Întrerupeţi toţi consumatorii.
a Debranşaţi borna negativă.

a Demontaţi capacul (1) al bornei pozitive.

a Debranşaţi borna pozitivă.

a Demontaţi:

- brida de fixare (2),

- bateria.

REMONTARE

a Poziţionaţi corect bateria în locaşul său.
a Strângeţi la cuplu brida de fixare a bateriei

(1,2 daN.m) (2).

a Branşaţi:

- borna pozitivă,

- borna negativă.

a Strângeţi la cuplu fişele bateriei (0,65 daN.m).

a Poziţionaţi capacul bornei pozitive a bateriei.

a În momentul remontării bateriei sau la fiecare 

debranşare, efectuaţi un anumit număr de 
programări simple, fără tester de diagnosticare, 
pentru ca vehiculul să funcţioneze corect:

- introducere cod din patru cifre al radioului auto,

- reglare ceas.

Cupluri de strângerem

bridă de fixare a bateriei

1,2 daN.m

fişe baterie

0,65 daN.m

ATENŢIE

Aceste vehicule sunt echipate cu o baterie cu
consum mic de apă. Aducerea la nivel a
electrolitului este interzisă.

107847

1

107846

ATENŢIE

O strângere excesivă deteriorează borna şi
contactul electric împreună cu plotul.

2