background image

10A-65

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Parte superioară motor: Curăţare

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

CURĂŢARE CHIULASĂ

a

10010

IMPORTANT

- Nu răzuiţi planurile de îmbinare ale suprafeţelor
din aluminiu.

- Purtaţi ochelari.

- Purtaţi mănuşi în timpul operaţiei

- Curăţaţi suprafeţele de îmbinare cu produsul
DECAPJOINT pentru a dizolva partea de
garnitură care a rămas lipită.

- Aplicaţi produsul pe partea de curăţat; aşteptaţi
circa zece minute apoi îndepărtaţi reziduurile cu
o spatulă de lemn.

ATENŢIE

Nu lăsaţi să cadă produsul pe suprafeţele
vopsite.

Curăţaţi chiulasa cu grijă pentru a evita ca,
corpurile străine să fie introduse în conductele de
alimentare şi de retur ulei.

Nerespectarea acestei instrucţiuni riscă să
antreneze obturarea diferitelor conducte de
alimentare cu ulei şi să provoace distrugerea
rapidă a motorului.

ATENŢIE

În momentul curăţării pieselor, este obligatoriu să
nu loviţi piesele între ele existând riscul de a
deteriora suprafeţele lor de contact şi ajustările
lor ceea ce provoacă o degradare a motorului.