background image

10A-63

ANSAMBLU MOTOR ŞI PARTE INFERIOARĂ MOTOR

Dezmembrare chiulasă

K7J, şi 700 sau 701 sau 710 ≠ K7M, şi 702 sau 703 sau 704 sau 710 sau 720 sau 744 sau 745 sau 746 sau 790

10A

a Utilizaţi materialul presă comprimare arc.

a Demontaţi:

- penele cu ajutorul unui cleşte pensetă,

- cupelele superioare,

- arcurile.

a

a Montaţi o supapă apoi luaţi cota (H) de la unsimering

vechi în raport cu rondela inferioară a arcului de
supapă cu ajutorul dispozitivului (Mot. 1511) sau al
cutiei de montare a simeringurilor tijei
supapelor
.

107790

107791

15738

Notă:

Înainte de a demonta simeringurile tijelor
supapelor, luaţi obligatoriu poziţia (H) a vechilor
simeringuri de pe partea admisiei apoi de pe
partea evacuării (întrucât cota de îmbinare a
simeringurilor poate să fie diferită între admisie şi
evacuare).

H