background image

75A-10

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ

Reglaj lombar scaun faţă

75A

DEMONTARE

a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armătură şi

glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet).

a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A,

Garnisaj scaun faţă, Garnitură spătar scaun
faţă
).

a Demontaţi nitul (1).

a Extrageţi comanda.

a Demontaţi cablul de comandă (2).

a Extrageţi reţeaua flexibilă (3).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

108289

108297

1

2

108298

3