background image

75A-9

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ

Glisieră scaun faţă

75A

DEMONTARE

a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armături şi

glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet).

a Demontaţi şurubul (1).
a Extrageţi carterul (2).

a Demontaţi şurubul (3).
a Extrageţi carterul (4).

a Demontaţi piuliţele (5) de fixare a glisierelor de

fiecare parte a scaunului. 

a Extrageţi glisiera.

REMONTARE

a Strângeţi la cupluri:

şurub de fixare a glisierei (21 N.m)

şurub de fixare a scaunului (21 N.m)

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Efectuaţi o încercare de funcţionare.

Cupluri de strângerem

şurub de fixare a
glisierei

21 N.m

şurub de fixare a
scaunului

21 N.m

108291

108295

1

2

3

4

108300

108464

5