background image

75A-7

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ

Armătură spătar scaun faţă

75A

DEMONTARE

a Demontaţi scaunul faţă (consultaţi 75A, Armătură şi

glisiere scaun faţă, Scaun faţă complet ).

a Demontaţi garnitura spătarului (consultaţi 77A,

Garnisaj scaun faţă, Garnitură spătar scaun
faţă
).

a Demontaţi nitul (1).
a Extrageţi comanda de reglaj lombar (dacă vehiculul

este echipat)

a Demontaţi cablul de comandă (2).
a Demontaţi garnitura pernei (consultaţi 77A,

Garnisaj scaun faţă, Garnitură pernă scaun faţă).

a Demontaţi reţeaua flexibilă (3).

Cupluri de strângerem

piuliţe de fixare a
spătarului

12 N.m

şurub de fixare a
spătarului

18 N.m

108289

1

108297

108298

2

3