background image

75A-4

ARMĂTURI ŞI GLISIERE SCAUNE FAŢĂ

Armătură scaun faţă

75A

a Extrageţi reţeaua flexibilă (6).

a Demontaţi suportul (7).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu piuliţa de fixare a pedunculului

(25 N.m).

108298

108463

6

7