background image

74A-1

TABLETE ŞI ZONĂ SPATE

Garnitură zonă spate

74A

DEMONTARE

a Demontaţi perna banchetei spate.

a Declipsaţi grilele difuzoarelor (1) (dacă vehiculul

este echipat).

a Demontaţi şuruburile (2).
a Extrageţi difuzoarele (dacă vehiculul este echipat).
a Debranşaţi conectorii.

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
centurilor

21 N.m

108525

108524

108747

108746

1

2

2