background image

66A-3

ETANŞEITATE GEAM

Ştergător interior uşă laterală spate

66A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii spate (consultaţi 72A,

Garnisaj deschideri laterale mobile, Garnitură
uşă laterală spate
).

a Demontaţi ştergătorul interior (1).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107961

1