background image

66A-2

ETANŞEITATE GEAM

Ştergător exterior uşă laterală faţă

66A

DEMONTARE

a Coborâţi geamul.

a Demontaţi ştergătorul exterior cu atenţie.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107950