background image

66A-1

ETANŞEITATE GEAM

Ştergător interior uşă laterală faţă

66A

DEMONTARE

a Demontaţi garnitura uşii (consultaţi 72A, Garnisaj

deschideri laterale mobile, Garnitură uşă laterală
faţă
).

a Demontaţi ştergătorul interior (1).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

107946

1