background image

62C-3

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT

Tablou de comandă

L90

62C

a Demontaţi:

- pentru cablurile (4) şi (5) opritoarele teacă

îndepărtând clemele (2).

- cablurile de comandă (4) şi (5) ale tabloului de

comandă în (3).

- pentru cablul (6) opritorul teacă îndepărtând

clema (2).

- cablul de comandă (6) al tabloului de comandă

în (3).

a Înclinaţi tabloul de comandă.
a Demontaţi tabloul de comandă.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă.

108114

108115

4

5

2

3

6

3

2

Notă:

- Poziţionaţi cablul de comandă (4) ultimul.

- Pentru cablul de comandă (4), poziţionaţi mai

întâi opritorul teacă apoi cablul pe comandă.

ATENŢIE

- Verificaţi dacă, comenzile pot să se deplaseze
pe toată cursa lor,

- Efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).