background image

62C-1

CLIMATIZARE NECOMANDATĂ AUTOMAT

Tablou de comandă: Funcţionare

L90

62C

Climatizarea necomandată automat este compusă din 
următoarele elemente:

- un tablou de comandă,

- un calculator de injecţie,

- un compresor.

Ea funcţionează în mod necomandat automat, adică,
cantitatea de aer rece este constantă începând cu
momentul în care compresorul funcţionează.

Principiul de funcţionare este următorul:

- Acţionarea de către utilizator a butonului AC (1) de pe

tabloul de comandă creează o stare 0 (solicitare de
aer rece dezactivată) sau 1 (solicitare de aer rece
activată).

- Această stare este transmisă prin legătură filară la

calculatorul de injecţie, care va autoriza sau nu
solicitarea de aer rece.

- Calculatorul de injecţie pune în acţiune strategiile sale 

de autorizare:

Turaţie motor: dacă este prea mică, nu autorizează
pornirea compresorului.

Sarcină motor: dacă este prea mare (tip apăsare
bruscă pe pedala de acceleraţie, creştere înclinare
sau vehicul încărcat), calculatorul nu autorizează
pornirea compresorului.

Presiune gaz în compresor: dacă există presiune în
compresor, calculatorul trece în mod securitate de
interzicere şi nu autorizează pornirea compresorului.

Dacă, calculatorul de injecţie autorizează pornirea
compresorului, el transmite o stare 1 la etajul de putere
care va alimenta actuatorul compresorului.

108643

1