background image

62A-29

AER CONDIŢIONAT

Supapă de destindere temostatică

L90

62A

DEMONTARE

a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul

dispozitivului staţie de încărcare.

a Îndepărtaţi insonorizantul de tablierul compartiment

motor.

a Demontaţi şuruburile de fixare (1) a racordurilor de

conductă.

a Decuplaţi conductele.
a Plasaţi buşoane în orificiile conductelor.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare (2) a supapei de destindere

termostatică,

- supapa de destindere termostatică.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Restrângeţi progresiv şuruburile de fixare a supapei

de destindere termostatică pentru a poziţiona în mod
uniform supapa de destindere termostatică pe
conducte.

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.
a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat

recomandat pentru a facilita îmbinarea.

a Strângeţi la cupluri:

şuruburile de fixare a supapei de destindere

termostatică (6 N.m),

şuruburile de fixare a racordurilor de conductă

(8 N.m).

a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu

ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.

Material indispensabil

staţie de încărcare

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
supapei de destindere
termostatică

6 N.m

şuruburi de fixare a
racordurilor de conductă

8 N.m

108112

1

108111

Notă:

În momentul înlocuirii supapei de destindere
termostatică, adăugaţi 10 ml de ulei recomandat
la cantitatea de ulei recuperată.

Notă:

- Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a

aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.

- Efectuaţi un control al scurgerilor.

2