background image

62A-28

AER CONDIŢIONAT

Senzor de presiune

L90

62A

DEMONTARE

a Debranşaţi senzorul de presiune (1).

a Demontaţi senzorul de presiune (1).
a Senzorul de presiune instalat la ieşirea 

condensorului asigură protecţia circuitului de 
refrigerent:

- întrerupere joasă presiune: 2 bari,

- întrerupere înaltă presiune: 27 bari.

El informează calculatorul de injecţie motor despre
presiunea circuitului de refrigerent.

a Calculatorul de injecţie motor comandă ventilatorul

de răcire motor în funcţie de presiunea înaltă a
circuitului de refrigerent şi de viteza vehiculului.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Strângeţi la cuplu senzorul de presiune (9 N.m).

Cupluri de strângerem

senzor de presiune

9 N.m

108107

Notă:

O valvă automată de închidere izolează circuitul
exterior la demontare, nu goliţi circuitul de fluid
refrigerent.

1

82822

Notă:

- Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a

aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.

- Efectuaţi un control al scurgerilor.