background image

62A-26

AER CONDIŢIONAT

Conductă supapă de destindere termostatică - conductă intermediară

L90

62A

DEMONTARE

a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul

dispozitivului staţie de încărcare.

a Demontaţi şurubul de fixare (1) a racordului de

conductă.

a Decuplaţi conducta.
a Plasaţi un buşon în orificiul supapei de destindere

termostatică.

a Demontaţi:

- şurubul de fixare (2) a colierului de menţinere a con

ductelor de pe caroserie,

- colierul de menţinere a conductelor de pe

caroserie.

a Montaţi dispozitivul (Mot. 1410) în (3).
a Decuplaţi conducta.

a Demontaţi conducta supapă de destindere

termostatică - conductă intermediară (4).

Scule şi dispozitive specializate indispensabile

Mot. 1410

Colecţie de dispozitive
de decuplare racorduri
d e   c o n d u c t e   d e
refrigerent

Material indispensabil

staţie de încărcare

Cupluri de strângerem

şurub de fixare a
racordului de conductă

8 N.m

108112

1

108109

108549

2

3

4