background image

62A-20

AER CONDIŢIONAT

Conductă compresor - condensor

L90

62A

DEMONTARE

a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul

dispozitivului staţie de încărcare.

a Debranşaţi senzorul de presiune (1).
a Demontaţi:

- şurubul de fixare (2) a racordului de conductă de pe

condensor,

- şurubul de fixare (3) a racordului de conductă de pe

compresor,

- clema de menţinere a conductei de pe compresor.

a Decuplaţi conductele.
a Plasaţi buşoane în orificiile condensorului şi ale

compresorului.

a Demontaţi:

- conducta compresor - condensor (4),

- senzorul de presiune.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.

a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat

recomandat pentru a facilita îmbinarea.

a Strângeţi la cupluri:

şuruburile de fixare a racordurilor de conductă

(8 N.m),

senzorul de presiune (9 N.m).

Material indispensabil

staţie de încărcare

Cupluri de strângerem

şuruburi de fixare a
racordurilor de conductă

8 N.m

senzor de presiune

9 N.m

108107

1

2

3

108549

Notă:

În momentul înlocuirii conductei, adăugaţi 10 ml
de ulei recomandat la cantitatea de ulei
recuperată.

4