background image

62A-18

AER CONDIŢIONAT

Vaporizator

L90

62A

DEMONTARE

a Debranşaţi bateria începând cu borna negativă.
a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul

dispozitivului staţie de încărcare.

a Demontaţi cutia repartitorului de aer (consultaţi 61A,

Încălzire, Cutie repartitor de aer).

a Demontaţi:

- comanda voletului de amestec (1),

- şuruburile de fixare (2) a cutiei repartitorului de aer,

- agrafele () de pe fiecare parte a cutiei

repartitorului de aer.

a Dezlipiţi parţial buretele (4).
a Demontaţi peretele despărţitor amovibil (5).

a Demontaţi:

- supapa de destindere termostatică (6),

- vaporizatorul (7).

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.

Material indispensabil

staţie de încărcare

Cupluri de strângerem

supapă de destindere
termostatică

8 N.m

şuruburi de fixare a
racordurilor de conductă

8 N.m

108095

2

2

2

1

3

108096

108097

4

5

6

7