background image

62A-14

AER CONDIŢIONAT

Butelie deshidratantă

L90

62A

DEMONTARE

a Puneţi vehiculul pe un elevator cu două coloane.
a Goliţi circuitul de fluid refrigerent cu ajutorul

dispozitivului staţie de încărcare.

a Demontaţi bara paraşoc faţă (consultaţi MR 389

Caroserie, Protecţii exterioare, Bară paraşoc
faţă
).

a Demontaţi:

- fixările (1),

- deflectorul de aer (2).

a Demontaţi şuruburile de fixare (3) a racordurilor de

conductă.

a Decuplaţi conductele.

a Demontaţi:

- şuruburile de fixare (4) a buteliei deshidratante,

- butelia deshidratantă.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.

a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat

recomandat pentru a facilita îmbinarea.

a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N.m).

Material indispensabil

staţie de încărcare

Cupluri de strângerem

racorduri de conductă

8 N.m

108104

1

1

2

108106

108105

În momentul înlocuirii buteliei deshidratante,
adăugaţi 15 ml de ulei recomandat la cantitatea
recuperată.

3

4