background image

62A-13

AER CONDIŢIONAT

Condensor

L90

62A

a Demontaţi şurubul de fixare (6) a racordului de

conductă.

a Decuplaţi conductele.
a Demontaţi:

- şurubul de fixare (7) a condensorului,

- condensorul.

REMONTARE

a Procedaţi în ordinea inversă demontării.
a Verificaţi menţinerea corespunzătoare a

condensorului.

a Înlocuiţi garniturile de etanşeitate.
a Ungeţi garniturile cu ulei pentru aer condiţionat

recomandat pentru a facilita îmbinarea.

a Strângeţi la cuplu racordurile de conductă (8 N.m).

a Efectuaţi umplerea circuitului de fluid refrigerent cu

ajutorul dispozitivului staţie de încărcare.

108107

Notă:

În momentul înlocuirii condensorului, adăugaţi
30 ml  de ulei recomandat la cantitatea de ulei
recuperată.

6

7

ATENŢIE

Branşaţi bateria începând cu borna pozitivă;
efectuaţi programările necesare (consultaţi 80A,
Baterie, Baterie: Demontare - remontare
).

Notă:

- Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a

aerului condiţionat cu GMV pornit la maxim.

- Efectuaţi un control al scurgerilor.