background image

62A-9

AER CONDIŢIONAT

Căutare scurgeri

L90

62A

Diagnosticare:

Există mai multe tipuri de aparate de căutare scurgeri:

- detectorii electronici,

- detectorii cu trasor.

I - DETECTORI ELECTRONICI

a

Acest aparat măsoară o variaţie a cantităţii de fluid
refrigerent din aer: el emite un semnal sonor în
funcţie de această variaţie.

a Iniţializaţi obligatoriu aparatul înainte de control.

Pentru aceasta:

- imobilizaţi aparatul,

- calibraţi aparatul într-un punct al compartimentului

motor.

Această referinţă serveşte apoi ca etalon pentru
detectarea procentului de poluare.

Acest material este foarte sensibil: în momentul
detectării, nu urmaţi decât traseul circuitului cel mai
apropiat pentru a limita variaţiile datorate altor gaze.

Acest material nu detectează decât scurgerile relativ
importante.

Organ

Zonă de detectare

Piesă de înlocuit după
primul control

Piesă de înlocuit după
încărcare şi al doilea
control

Condensor

La intrare sau ieşire

Conductă

Condensor

Vaporizator

Flanşă de legătură

Conductă

Flanşă de legătură şi/sau
vaporizator

Compresor

La intrare sau ieşire

Conductă

Compresor

Butelie deshidratantă

La intrare sau ieşire

Conductă

Butelie deshidratantă

Notă:

Începeţi căutarea scurgerilor cu detectorul
electronic, înainte de a utiliza detectorul cu trasor.

ATENŢIE

Consultaţi manualul de utilizare a aparatului
înainte de orice intervenţie.

ATENŢIE

Verificaţi ca sonda din capătul tijei să fie foarte
curată şi în stare corespunzătoare.