background image

62A-8

AER CONDIŢIONAT

Instrucţiuni de securitate

L90

62A

Greutatea specifică a fluidelor refrigerente este
superioară celei a aerului şi ele coboară spre sol.
Rezultă un pericol de asfixiere. În consecinţă, în
momentul intervenţiilor asupra sistemului, verificaţi să

nu existe bazine, guri de aer etc..., la mai puţin de 5 m
distanţă, şi porniţi sistemele de extragere gaze.

La peste 100°C, provocat de un punct cald de exemplu,
fluidul refrigerent se descompune şi produce un gaz
foarte iritant.

Este posibil să efectuaţi treceri în etuvă după vopsire
sau lucrări în apropierea sistemului dacă temperatura
nu depăşeşte 80°C.

Respectaţi obligatoriu parcursul conductelor.

Asiguraţi-vă ca, conductele de fluid refrigerent să fie
bine fixate pentru a preveni orice contact cu piesele
metalice ale compartimentului motor.

IMPORTANT

În momentul manipulării refrigerentului, purtaţi 
obligatoriu:

• mănuşi,

• ochelari de protecţie (dacă este posibil cu

membrane laterale).

- În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii,

clătiţi abundent şi fără întrerupere cu apă curată
timp de 15 min.

- Dacă este posibil, ţineţi la dispoziţie un recipient

pentru clătit ochii.

- În caz de contact al fluidului refrigerent cu ochii,

consultaţi imediat un medic. Informaţi medicul că
arsurile sunt cauzate de fluidul refrigerent R134A.

- În caz de contact cu alte părţi ale corpului

neprotejate (în pofida observaţiei instrucţiunilor de
securitate), clătiţi abundent şi fără întrerupere cu
apă curată timp de 15 min.

IMPORTANT

- Orice intervenţie cu fluidul refrigerent trebuie

făcută într-un loc perfect aerisit.

- Nu stocaţi fluidul refrigerent într-un puţ, un bazin, o

piesă ermetic închisă etc...

- Fluidele refrigerente sunt incolore şi inodore.

IMPORTANT

Este interzis să efectuaţi lucrări de sudură sau de 
lipire:

- pe elementele sistemului de aer condiţionat în

poziţie,

- pe vehiculul care prezintă riscul de încălzire a

elementului de aer condiţionat.

IMPORTANT

- Este strict interzis să reparaţi elemente defecte ale

sistemului de aer condiţionat.

- Înlocuiţi obligatoriu orice elemente defect.

IMPORTANT

Este strict interzis să fumaţi în apropierea unui
circuit de fluid refrigerent.